SAMETEL là nhà cung cấp các giải pháp về viễn thông và điện.

Với phương châm:

” CAM KẾT – TUÂN THỦ

CHUYÊN NGHIỆP – TRÁCH NHIỆM ”

  • Chúng tôi thực hiện Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2008.Việc duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống Quản lý Chất lượng là trách nhiệm của mọi thành viên trong Công ty.
  • Đảm bảo, nâng cao chất lượng sản phẩm là kim chỉ nam đi tới thành công. 
  • Tổng Giám đốc cam kết cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để duy trì Chính sách chất lượng.

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2014

(đã ký)

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thiện Cảnh

03sp_quality control