13
Yes
None
1
18
Search...
/he-thong-dien-mat-troi/
Thumbnail
Filter
Sort By:

Categories:

TẤM PIN MẶT TRỜI
PIN NLMT LEAPTON MONO 360Wp
PIN NLMT LEAPTON MONO 360Wp Image

PIN NLMT LEAPTON MONO 360Wp
– Nhà sản xuất: Leapton (Nhật Bản)
– Dòng sản phẩm: LP156x156-M-72
– Mã hiệu: LP156x156-M-72-360
– Bảo hành: 12 năm
– Bảo hành hiệu suất: 25 năm (không suy giảm dưới 80%)
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất: 360Wp
– Tinh thể: Mono
– Số lượng cell: 72
– Kích thước cell: 156.75mm x 156.75mm
– Điện áp tối đa: 39V
– Dòng điện tối đa: 9.24A
– Hiệu suất: 18.6%
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Khối lượng: 21.5kg
– Kích thước: 1960mm x 990mm x 40mm

PIN NLMT LEAPTON MONO 365Wp
PIN NLMT LEAPTON MONO 365Wp Image

– Nhà sản xuất: Leapton (Nhật Bản)
– Dòng sản phẩm: LP156x156-M-72
– Mã hiệu: LP156x156-M-72-365
– Bảo hành: 12 năm
– Bảo hành hiệu suất: 25 năm (không suy giảm dưới 80%)
– Giá: Liên hệ

Mô tả:
– Công suất: 365Wp
– Tinh thể: Mono
– Số lượng cell: 72
– Kích thước cell: 156.75mm x 156.75mm
– Điện áp tối đa: 39.2V
– Dòng điện tối đa: 9.31A
– Hiệu suất: 18.8%
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Khối lượng: 21.5kg
– Kích thước: 1960mm x 990mm x 40mm

PIN NLMT LEAPTON MONO 370Wp
PIN NLMT LEAPTON MONO 370Wp Image

– Nhà sản xuất: Leapton (Nhật Bản)
– Dòng sản phẩm: LP156x156-M-72
– Mã hiệu: LP156x156-M-72-370
– Bảo hành: 12 năm
– Bảo hành hiệu suất: 25 năm (không suy giảm dưới 80%)
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất: 370Wp
– Tinh thể: Mono
– Số lượng cell: 72
– Kích thước cell: 156.75mm x 156.75mm
– Điện áp tối đa: 39.4V
– Dòng điện tối đa: 9.39A
– Hiệu suất: 19.1%
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Khối lượng: 21.5kg
– Kích thước: 1960mm x 990mm x 40mm

TẤM PIN MẶT TRỜI
PIN NLMT LEAPTON MONO 360Wp Image
PIN NLMT LEAPTON MONO 360Wp
PIN NLMT LEAPTON MONO 360Wp – Nhà sản xuất: Leapton (Nhật Bản) – Dòng sản phẩm: LP156x156-M-72 – Mã hiệu: LP156x156-M-72-360 – Bảo hành: 12 năm – Bảo hành hiệu suất: 25 ... Read More
PIN NLMT LEAPTON MONO 365Wp Image
PIN NLMT LEAPTON MONO 365Wp
– Nhà sản xuất: Leapton (Nhật Bản) – Dòng sản phẩm: LP156x156-M-72 – Mã hiệu: LP156x156-M-72-365 – Bảo hành: 12 năm – Bảo hành hiệu suất: 25 năm (không suy giảm dưới 80... Read More
PIN NLMT LEAPTON MONO 370Wp Image
PIN NLMT LEAPTON MONO 370Wp
– Nhà sản xuất: Leapton (Nhật Bản) – Dòng sản phẩm: LP156x156-M-72 – Mã hiệu: LP156x156-M-72-370 – Bảo hành: 12 năm – Bảo hành hiệu suất: 25 năm (không suy giảm dưới 80... Read More