13
Yes
None
1
18
Search...
/he-thong-dien-mat-troi/
Thumbnail
Filter
Sort By:

Categories:

BỘ HÒA LƯỚI (INVERTER)
INVERTER 1 PHA SE2200H
INVERTER 1 PHA SE2200H Image

– Nhà sản xuất: SolarEdge
– Mã hiệu: SE2200H
– Bảo hành: 12 năm
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất tối đa tấm pin vào: 3.4kWp
– Công suất ngõ ra: 2.2kVA
– Điện áp ngõ ra: 220/230Vac
– Thương hiệu: Israel
– Xuất xứ: Trung Quốc

INVERTER 3 PHA SE27.6K
INVERTER 3 PHA SE27.6K Image

– Nhà sản xuất: SolarEdge
– Mã hiệu: SE27.6K
– Bảo hành: 12 năm
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất tối đa tấm pin vào: 37.25kWp
– Công suất ngõ ra: 27.6kVA
– Điện áp ngõ ra: 380/400Vac
– Thương hiệu: Israel
– Xuất xứ: Trung Quốc

INVERTER 3 PHA SE25K
INVERTER 3 PHA SE25K Image

– Nhà sản xuất: SolarEdge
– Mã hiệu: SE25K
– Bảo hành: 12 năm
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất tối đa tấm pin vào: 33.75kWp
– Công suất ngõ ra: 25kVA
– Điện áp ngõ ra: 380/400Vac
– Thương hiệu: Israel
– Xuất xứ: Trung Quốc

INVERTER 3 PHA SE17K
INVERTER 3 PHA SE17K Image

– Nhà sản xuất: SolarEdge
– Mã hiệu: SE17K
– Bảo hành: 12 năm
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất tối đa tấm pin vào: 22.95kWp
– Công suất ngõ ra: 17kVA
– Điện áp ngõ ra: 380/400Vac
– Thương hiệu: Israel
– Xuất xứ: Trung Quốc

INVERTER 3 PHA SE16K
INVERTER 3 PHA SE16K Image

– Nhà sản xuất: SolarEdge
– Mã hiệu: SE16K
– Bảo hành: 12 năm
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất tối đa tấm pin vào: 21.6kWp
– Công suất ngõ ra: 16kVA
– Điện áp ngõ ra: 380/400Vac
– Thương hiệu: Israel
– Xuất xứ: Trung Quốc

INVERTER 3 PHA SE7K
INVERTER 3 PHA SE7K Image

– Nhà sản xuất: SolarEdge
– Mã hiệu: SE7K
– Bảo hành: 12 năm
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất tối đa tấm pin vào: 9.45kWp
– Công suất ngõ ra: 7kVA
– Điện áp ngõ ra: 380/400Vac
– Thương hiệu: Israel
– Xuất xứ: Trung Quốc

INVERTER 3 PHA SE5K
INVERTER 3 PHA SE5K Image

– Nhà sản xuất: SolarEdge
– Mã hiệu: SE5K
– Bảo hành: 12 năm
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất tối đa tấm pin vào: 6.75kWp
– Công suất ngõ ra: 5kVA
– Điện áp ngõ ra: 380/400Vac
– Thương hiệu: Israel
– Xuất xứ: Trung Quốc

INVERTER 3 PHA SE4K
INVERTER 3 PHA SE4K Image

– Nhà sản xuất: SolarEdge
– Mã hiệu: SE4K
– Bảo hành: 12 năm
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất tối đa tấm pin vào: 5.4kWp
– Công suất ngõ ra: 4kVA
– Điện áp ngõ ra: 380/400Vac
– Thương hiệu: Israel
– Xuất xứ: Trung Quốc

INVERTER 1 PHA SE6000H
INVERTER 1 PHA SE6000H Image

– Nhà sản xuất: SolarEdge
– Mã hiệu: SE6000H
– Bảo hành: 12 năm
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất tối đa tấm pin vào: 9.3kWp
– Công suất ngõ ra: 6kVA
– Điện áp ngõ ra: 220/230Vac
– Thương hiệu: Israel
– Xuất xứ: Trung Quốc

INVERTER 1 PHA SE5000H
INVERTER 1 PHA SE5000H Image

– Nhà sản xuất: SolarEdge
– Mã hiệu: SE5000H
– Bảo hành: 12 năm
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất tối đa tấm pin vào: 7.75kWp
– Công suất ngõ ra: 5kVA
– Điện áp ngõ ra: 220/230Vac
– Thương hiệu: Israel
– Xuất xứ: Trung Quốc

INVERTER 1 PHA SE3500H
INVERTER 1 PHA SE3500H Image

– Nhà sản xuất: SolarEdge
– Mã hiệu: SE3500H
– Bảo hành: 12 năm
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất tối đa tấm pin vào: 5.425kWp
– Công suất ngõ ra: 3.5kVA
– Điện áp ngõ ra: 220/230Vac
– Thương hiệu: Israel
– Xuất xứ: Trung Quốc

INVERTER 1 PHA SE3000H
INVERTER 1 PHA SE3000H Image

– Nhà sản xuất: SolarEdge
– Mã hiệu: SE3000H
– Bảo hành: 12 năm
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất tối đa tấm pin vào: 4.65kWp
– Công suất ngõ ra: 3kVA
– Điện áp ngõ ra: 220/230Vac
– Thương hiệu: Israel
– Xuất xứ: Trung Quốc

INVERTER 3 PHA SE82.8K
INVERTER 3 PHA SE82.8K Image

– Nhà sản xuất: SolarEdge
– Mã hiệu: SE82.8K
– Bảo hành: 12 năm
– Giá: Liên hệ
Mô tả:
– Công suất tối đa tấm pin vào: 111.750kWp
– Công suất ngõ ra: 82.8kVA
– Điện áp ngõ ra: 380/400Vac
– Thương hiệu: Israel
– Xuất xứ: Trung Quốc

BỘ HÒA LƯỚI (INVERTER)
INVERTER 1 PHA SE2200H Image
INVERTER 1 PHA SE2200H
– Nhà sản xuất: SolarEdge – Mã hiệu: SE2200H – Bảo hành: 12 năm – Giá: Liên hệ Mô tả: – Công suất tối đa tấm pin vào: 3.4kWp – Công suất ngõ ra: 2.2kVA... Read More
INVERTER 3 PHA SE27.6K Image
INVERTER 3 PHA SE27.6K
– Nhà sản xuất: SolarEdge – Mã hiệu: SE27.6K – Bảo hành: 12 năm – Giá: Liên hệ Mô tả: – Công suất tối đa tấm pin vào: 37.25kWp – Công suất ngõ ra: 27.6kVA... Read More
INVERTER 3 PHA SE25K Image
INVERTER 3 PHA SE25K
– Nhà sản xuất: SolarEdge – Mã hiệu: SE25K – Bảo hành: 12 năm – Giá: Liên hệ Mô tả: – Công suất tối đa tấm pin vào: 33.75kWp – Công suất ngõ ra: 25kVA ... Read More
INVERTER 3 PHA SE17K Image
INVERTER 3 PHA SE17K
– Nhà sản xuất: SolarEdge – Mã hiệu: SE17K – Bảo hành: 12 năm – Giá: Liên hệ Mô tả: – Công suất tối đa tấm pin vào: 22.95kWp – Công suất ngõ ra: 17kVA ... Read More
INVERTER 3 PHA SE16K Image
INVERTER 3 PHA SE16K
– Nhà sản xuất: SolarEdge – Mã hiệu: SE16K – Bảo hành: 12 năm – Giá: Liên hệ Mô tả: – Công suất tối đa tấm pin vào: 21.6kWp – Công suất ngõ ra: 16kVA ?... Read More
INVERTER 3 PHA SE7K Image
INVERTER 3 PHA SE7K
– Nhà sản xuất: SolarEdge – Mã hiệu: SE7K – Bảo hành: 12 năm – Giá: Liên hệ Mô tả: – Công suất tối đa tấm pin vào: 9.45kWp – Công suất ngõ ra: 7kVA –... Read More
INVERTER 3 PHA SE5K Image
INVERTER 3 PHA SE5K
– Nhà sản xuất: SolarEdge – Mã hiệu: SE5K – Bảo hành: 12 năm – Giá: Liên hệ Mô tả: – Công suất tối đa tấm pin vào: 6.75kWp – Công suất ngõ ra: 5kVA –... Read More
INVERTER 3 PHA SE4K Image
INVERTER 3 PHA SE4K
– Nhà sản xuất: SolarEdge – Mã hiệu: SE4K – Bảo hành: 12 năm – Giá: Liên hệ Mô tả: – Công suất tối đa tấm pin vào: 5.4kWp – Công suất ngõ ra: 4kVA – ... Read More
INVERTER 1 PHA SE6000H Image
INVERTER 1 PHA SE6000H
– Nhà sản xuất: SolarEdge – Mã hiệu: SE6000H – Bảo hành: 12 năm – Giá: Liên hệ Mô tả: – Công suất tối đa tấm pin vào: 9.3kWp – Công suất ngõ ra: 6kVA ?... Read More
INVERTER 1 PHA SE5000H Image
INVERTER 1 PHA SE5000H
– Nhà sản xuất: SolarEdge – Mã hiệu: SE5000H – Bảo hành: 12 năm – Giá: Liên hệ Mô tả: – Công suất tối đa tấm pin vào: 7.75kWp – Công suất ngõ ra: 5kVA ... Read More
INVERTER 1 PHA SE3500H Image
INVERTER 1 PHA SE3500H
– Nhà sản xuất: SolarEdge – Mã hiệu: SE3500H – Bảo hành: 12 năm – Giá: Liên hệ Mô tả: – Công suất tối đa tấm pin vào: 5.425kWp – Công suất ngõ ra: 3.5kVA... Read More
INVERTER 1 PHA SE3000H Image
INVERTER 1 PHA SE3000H
– Nhà sản xuất: SolarEdge – Mã hiệu: SE3000H – Bảo hành: 12 năm – Giá: Liên hệ Mô tả: – Công suất tối đa tấm pin vào: 4.65kWp – Công suất ngõ ra: 3kVA ... Read More
INVERTER 3 PHA SE82.8K Image
INVERTER 3 PHA SE82.8K
– Nhà sản xuất: SolarEdge – Mã hiệu: SE82.8K – Bảo hành: 12 năm – Giá: Liên hệ Mô tả: – Công suất tối đa tấm pin vào: 111.750kWp – Công suất ngõ ra: 82.8kVA... Read More