Cổ phiếu Sametel được chấp thuận niêm yết

key

CTCP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường thông báo về việc CP của Công ty được Sở GDCK Hà nội chấp thuận niêm yết theo quyết định số 291/QĐ-SGDHN ngày 26/05/2010 như sau:

 

Chấp thuận cho CTCP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường được niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội:

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mã chứng khoán: SMT

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Số lượng chứng khoán niêm yết: 2.500.000 cổ phiếu (Hai triệu năm trăm ngàn cổ phiếu)

– Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).

 Về ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên tại Sở GDCK Hà Nội, Công ty sẽ có thông báo sau.

Tải Bản cáo bạch niêm yết