07 Th5

ĐỐI THOẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Thực hiện công văn số 91/2019/ TB- TGĐ, vào ngày 18-04-2019 của Công ty Cổ Phần SAMETEL đối thoại với Cán bộ nhân viên Xưởng Cơ khí- Lắp ráp.

Trong ngày 23/04/2019, Công ty Cổ Phần SAMETEL đã tổ chức đối thoại với người lao động tại Nhà máy Long Thành. Đây là hoạt động đối thoại được thống nhất thực hiện giữa Tổng Giám Đốc và Cán bộ nhân viên, thể hiện sự quan tâm toàn diện đối với người lao động, hướng tới mục tiêu bền vững của Công ty.
Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp và tạo điều kiện để CBNV được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong Công ty.

Một số hình ảnh tại buổi hội nghị.
doi thoai nguoi lao dong 2019

doi thoai nguoi lao dong 2019
Ông Nguyễn Thiện Cảnh- TGĐ của Công ty phát biểu tại buổi đối thoại