cai tien sametel

22 Th7

KHÓA ĐÀO TẠO TƯ VẤN VIÊN CỦA CÔNG TY SAMSUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL VINH DỰ ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀ MỘT TRONG NĂM DOANH NGHIỆP THỰC HÀNH CHO KHÓA ĐÀO TẠO TƯ VẤN VIÊN CỦA CÔNG TY SAMSUNG

Triền khai thực hiện đề án “ Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ, Công nghiệp chế biến và chế tạo” thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp, trực thuộc Cục Công nghiệp chủ trì tổ chức khảo sát lựa chọn doanh nghiệp cải tiến.

Kế hoạch cải tiến doanh nghiệp diễn ra suốt 9 tuần ( 24/05- 17/07)

Nội dung chính của khóa cải tiến:

  • Đào tạo tập trung
  • Phát hiện đề tài ( Khảo sát thực tế, phân tích thiệt hại )
  • Kick- off ( Phát hiện ra đề tài cần cải tiến, Lập bàn kế hoạch đề tài, Khởi động cải tiến)
  • Xúc tiến đề tài
  • Phân tích hiệu quả ( Cải tiến bổ sung những điểm chưa hoàn thành )
  • Báo cáo hoàn tất và đánh giá

Khóa đào tạo tư vấn viên của công ty Samsung tại Công ty Cổ phần SAMETEL đã kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn Cục Công nghiệp đã tạo điều kiện cho Công ty Cổ Phần SAMETEL triển khai các hoạt động tư vấn, cải tiến cho doanh nghiệp và xây dựng phương án quản lý sau này.

Một số hình ảnh Tổng kết:

cai tien sametel cai tien sametel cai tien sametel cai tien sametel

cai tien sametel