13 Th7

Luật chuyển giao công nghệ 2017 được công bố

Được Quốc hội thông qua ngày 19/6, Luật chuyển giao công nghệ 2017 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Ngày 12/7, tại Phủ chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố 6 luật, trong đó có Luật chuyển giao công nghệ.

luat-chuyen-giao-cong-nghe-2017-duoc-cong-bo

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh hy vọng luật chuyển giao công nghệ 2017 sớm đi vào đời sống. Ảnh: Nguyễn Hạnh

Luật chuyển giao công nghệ 2017 có hiệu lực từ 1/7/2018 bổ sung cơ chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ; sửa đổi quy định về thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Đặc biệt, luật bổ sung giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ; quy định về chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp; sửa đổi quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ.

Để luật đi vào cuộc sống, Chính phủ đã ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của luật này. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh mong muốn các cơ quan nhà nước, đơn vị có liên quan sớm cùng nhau tổ chức tuyên truyền, phổ biến để tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện đúng luật.

“Định kỳ, cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổng kết, đánh giá việc thi hành luật, kịp thời có những biện pháp cần thiết bảo đảm tăng cường hiệu quả thi hành luật”, ông Ngọc Anh nhấn mạnh.

Dương Tâm

Theo VNEXPRESS