Sametel lãi 4,2 tỷ đồng năm 2009

crunchpad

Ngày 15/03/2010, CTCP Vật liệu điện và viễn thông Sam Cường (Sametel) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 45,81 tỷ đồng, tăng 34,18% so với năm 2008; lợi nhuận sau thuế đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 70,73% so với năm ngoái và EPS đạt 1.681 đồng.

Đồng thời, Công ty thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2010, cụ thể, Sametel sẽ tổ chức vào 7h30 ngày 9/4 tại trụ sở chính của Công ty, đường số 1, Khu công nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng Nai.