• Mẫu biểu đề nghị nhận cổ tức 2012
   • Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cố tức năm 2012
   • Căn cứ thông báo của Sở GDCK Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung.
   • Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường thông báo tới Quý cổ đông về ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 và danh sách cổ đông cần bổ sung thông tin về ngày cấp CMND.
   • Thông báo ngày giao dịch đầu tiên
   • Danh sách cổ đông cần bổ sung hồ sơ về ngày cấp CMND
   • Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
   • Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường trân trọng thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung như sau:
   • – Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường
   • – Mã chứng khoán: SMT
   • – Số lượng niêm yết bổ sung: 265.787 cổ phiếu
   • – Ngày giao dịch chính thức : Thứ Tư, ngày 28/09/2011