10
Yes
None
1
18
Search...
/vien-thong/
Thumbnail
Filter
Sort By:

Categories:

MODULE PHỐI QUANG
Module quang là thiết bị tích hợp khay hàn quang (nơi chứa các mối hàn cáp quang) và panel chứa adaptor(phụ kiện quang liên kết giữa các đầu connector của dây nối và dây nhảy). Do đó, chức năng của sản phẩm là kết nối, phân phối cáp quang. Module quang được sử dụng rất nhiều trong các mạng hạ tầng viễn thông.
MODULE PHỐI QUANG
Module quang là thiết bị tích hợp khay hàn quang (nơi chứa các mối hàn cáp quang) và panel chứa adaptor(phụ kiện quang liên kết giữa các đầu connector của dây nối và dây nhảy). Do đó, chức năng của sản phẩm là kết nối, phân phối cáp quang. Module quang được sử dụng rất nhiều trong các mạng hạ tầng viễn thông.
MODULE 48 FO, KHAY QUAY, RACK 19
MODULE 48 FO, KHAY QUAY, RACK 19 Image

 1. Tên sản phẩm: OB51719A MODULE 48FO, KHAY QUAY, RACK 19
2. Mã sản phẩm: OB51719A
3. Mô tả sản phẩm:
Module quang là thiết bị bao gồm khay hàn quang (nơi chứa các mối hàn cáp quang) và panel chứa adaptor(phụ kiện quang liên kết giữa các đầu connector của dây nối và dây nhảy). Do đó, chức năng của sản phẩm là kết nối, phân phối cáp quang. Module quang được sử dụng rất nhiều trong các mạng hạ tầng viễn thông.
4. Tiêu chuẩn kỹ thuật:
– Sản phẩm được thiết kế có kết cấu xoay một góc 90o, tạo không gian thuận tiện cho việc thi công, bảo trì, sửa chữa.
– Vật liệu: sắt sơn tĩnh điện.
– Kích thước: 88mm x 500mm x 265mm x 1.2mm (cao x rộng x sâu x dày).
– Lắp đặt: lắp trên Rack 19”.
– Dung lượng: 48FO.
– Phụ kiện quang: Sam Cường, 3M, KOT … hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

MODULE 48 FO, KHAY QUAY, OUTDOOR
MODULE 48 FO, KHAY QUAY, OUTDOOR Image

1. Tên sản phẩm: OB52719A MODULE 48FO, KHAY QUAY, OUTDOOR
2. Mã sản phẩm: OB52719A
3. Mô tả sản phẩm:
Module quang là thiết bị tích hợp khay hàn quang (nơi chứa các mối hàn cáp quang) và panel chứa adaptor(phụ kiện quang liên kết giữa các đầu connector của dây nối và dây nhảy). Do đó, chức năng của sản phẩm là kết nối, phân phối cáp quang. Module quang được sử dụng rất nhiều trong các mạng hạ tầng viễn thông.
4. Tiêu chuẩn kỹ thuật:
– Sản phẩm được thiết kế có kết cấu xoay một góc 90o , tạo không gian thuận tiện cho việc thi công, bảo trì, sửa chữa.
– Vật liệu: sắt sơn tĩnh điện.
– Kích thước: 88mm x 455mm x 260mm x 1.2mm (cao x rộng x sâu x dày).
– Lắp đặt: lắp trên Rack trong các tủ ODF outdoor của Sam Cường.
– Dung lượng: 48FO.
– Phụ kiện quang: Sam Cường, 3M, KOT … hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

MODULE 24 FO, KHAY TRƯỢT, RACK 19
MODULE 24 FO, KHAY TRƯỢT, RACK 19 Image

1. Tên sản phẩm: OB61717A MODULE 24FO, KHAY TRƯỢT, RACK 19”
2. Mã sản phẩm: OB61717A
3. Mô tả sản phẩm:
Module quang là thiết bị bao gồm khay hàn quang (nơi chứa các mối hàn cáp quang) và panel chứa adaptor(phụ kiện quang liên kết giữa các đầu connector của dây nối và dây nhảy). Do đó, chức năng của sản phẩm là kết nối, phân phối cáp quang. Module quang được sử dụng rất nhiều trong các mạng hạ tầng viễn thông.
4. Tiêu chuẩn kỹ thuật:
– Sản phẩm được thiết kế có kết cấu dạng trượt, tạo không gian thuận tiện cho việc thi công, bảo trì, sửa chữa.
– Vật liệu: sắt sơn tĩnh điện.
– Kích thước: 44.5mm x 485mm x 340mm x 1.0mm (cao x rộng x sâu x dày).
– Lắp đặt: lắp trên Rack 19”.
– Dung lượng: 24FO.
– Phụ kiện quang: Sam Cường, 3M, KOT … hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

MODULE PHỐI QUANG
Module quang là thiết bị tích hợp khay hàn quang (nơi chứa các mối hàn cáp quang) và panel chứa adaptor(phụ kiện quang liên kết giữa các đầu connector của dây nối và dây nhảy). Do đó, chức năng của sản phẩm là kết nối, phân phối cáp quang. Module quang được sử dụng rất nhiều trong các mạng hạ tầng viễn thông.
MODULE 48 FO, KHAY QUAY, RACK 19 Image
MODULE 48 FO, KHAY QUAY, RACK 19
 1. Tên sản phẩm: OB51719A MODULE 48FO, KHAY QUAY, RACK 19 2. Mã sản phẩm: OB51719A... Read More
MODULE 48 FO, KHAY QUAY, OUTDOOR Image
MODULE 48 FO, KHAY QUAY, OUTDOOR
1. Tên sản phẩm: OB52719A MODULE 48FO, KHAY QUAY, OUTDOOR 2. Mã sản phẩm: OB52719A... Read More
MODULE 24 FO, KHAY TRƯỢT, RACK 19 Image
MODULE 24 FO, KHAY TRƯỢT, RACK 19
1. Tên sản phẩm: OB61717A MODULE 24FO, KHAY TRƯỢT, RACK 19” 2. Mã sản phẩm: OB61717A... Read More