10
Yes
None
1
18
Search...
/vien-thong/
Thumbnail
Filter
Sort By:

Categories:

MĂNG XÔNG
Măng xông quang là thiết bị dùng để nối hoặc rẽ nhánh cáp quang. Sản phẩm được thiết kế đáp ứng sử dụng treo hoặc ngầm
MĂNG XÔNG
Măng xông quang là thiết bị dùng để nối hoặc rẽ nhánh cáp quang. Sản phẩm được thiết kế đáp ứng sử dụng treo hoặc ngầm
MĂNG XÔNG 6 FO
MĂNG XÔNG 6 FO Image

1. Tên sản phẩm: OBC174WA MĂNG XÔNG 6FO
2. Mã sản phẩm: OBC174WA
3. Mô tả sản phẩm:
Măng xông quang là thiết bị dùng để nối hoặc rẽ nhánh cáp quang. Sản phẩm được thiết kế đáp ứng sử dụng treo hoặc ngầm.
4. Tiêu chuẩn kỹ thuật:
– Vỏ hộp được chế tạo từ các vật liệu có độ bền cao, chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt, đặc biệt là vùng biển.
– Vật liệu: nhựa ABS nguyên sinh.
– Kích thước: 270mm x 100mm x 45mm x 3mm (cao x rộng x sâu x dày).
– Chỉ số bảo vệ: IP 68.
– Lắp đặt: ngoài trời, treo hoặc ngầm.
– Số cổng cáp vào/ ra: 04 cổng, Cáp vào/ ra được cố định tại 2 vị trí (01 vị trí trên Thân cáp và sợi gia cường)
– Phụ kiện quang: Sam Cường, 3M, KOT … hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

MĂNG XÔNG 12 FO
MĂNG XÔNG 12 FO Image

1. Tên sản phẩm: OBC2745A MĂNG XÔNG QUANG 12FO
2. Mã sản phẩm: OBC2745A
3. Mô tả sản phẩm:
Măng xông quang là thiết bị dùng để nối hoặc rẽ nhánh cáp quang. Sản phẩm được thiết kế đáp ứng sử dụng treo hoặc ngầm.
4. Tiêu chuẩn kỹ thuật:
– Vỏ hộp được chế tạo từ các vật liệu có độ bền cao, chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt, đặc biệt là vùng biển.
– Vật liệu: nhựa ABS nguyên sinh.
– Kích thước: 320mm x 140mm x 65mm x 3mm (cao x rộng x sâu x dày).
– Chỉ số bảo vệ: IP 68.
– Lắp đặt: ngoài trời, treo hoặc ngầm.
– Số cổng cáp vào/ ra: 04 cổng, Cáp vào/ ra được cố định tại 2 vị trí (01 vị trí trên Thân cáp và sợi gia cường)
– Phụ kiện quang: Sam Cường, 3M, KOT … hoặc theo yêu cầu của khách hàng

MĂNG XÔNG 48 FO
MĂNG XÔNG 48 FO Image
  1. Tên sản phẩm: OBC3749A MĂNG XÔNG QUANG 48FO
  2. Mã sản phẩm: OBC3749A
  3. Mô tả sản phẩm:

Măng xông quang là thiết bị dùng để nối hoặc rẽ nhánh cáp quang. Sản phẩm được thiết kế đáp ứng sử dụng treo hoặc ngầm.

  1. Tiêu chuẩn kỹ thuật:

– Vỏ hộp được chế tạo từ các vật liệu có độ bền cao, chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt, đặc biệt là vùng biển.

– Vật liệu: nhựa ABS nguyên sinh.

– Kích thước: 390mm x 180mm x 70mm x 3mm (cao x rộng x sâu x dày).

– Chỉ số bảo vệ: IP 68.

– Lắp đặt: ngoài trời, treo hoặc ngầm.

– Số cổng cáp vào/ ra: 04 cổng, Cáp vào/ ra được cố định tại 3 vị trí (02 vị trí trên Thân cáp và sợi gia cường)

– Phụ kiện quang: Sam Cường, 3M, KOT … hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

MĂNG XÔNG
Măng xông quang là thiết bị dùng để nối hoặc rẽ nhánh cáp quang. Sản phẩm được thiết kế đáp ứng sử dụng treo hoặc ngầm
MĂNG XÔNG 6 FO Image
MĂNG XÔNG 6 FO
1. Tên sản phẩm: OBC174WA MĂNG XÔNG 6FO 2. Mã sản phẩm: OBC174WA ... Read More
MĂNG XÔNG 12 FO Image
MĂNG XÔNG 12 FO
1. Tên sản phẩm: OBC2745A MĂNG XÔNG QUANG 12FO 2. Mã sản phẩm: OBC2745A ... Read More
MĂNG XÔNG 48 FO Image
MĂNG XÔNG 48 FO
Tên sản phẩm: OBC3749A MĂNG XÔNG QUANG 48FO Mã sản phẩ... Read More