Ban Kiểm Soát

 • Nguyễn Thị Kiều Liên
  Nguyễn Thị Kiều Liên
  Trưởng Ban kiểm soát
  • Từ 2008 - 2011 : Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán APEC.
  • Từ 2011 đến 2019 : Kiểm toán viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
  • Từ 2020 đến nay : Financial Aid Officer Đại học Fullbright Việt Nam.
  • Từ 2021 đến nay : Thành viên BKS CTCP Louis Holdings; Trưởng BKS CTCP Louis Capital; Trưởng BKS CTCP Sametel.
 • Phạm Minh Vương
  Ông Phạm Minh Vương
  Thành viên Ban kiểm soát
  • Từ năm 2017 – 2019: Công tác tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với chức danh Trợ lý kiểm toán.
  • Từ năm 2019 – 2021: Công tác tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với chức danh Trưởng nhóm.
  • Từ năm 2021 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Louis Land với chức danh Phó phòng kiểm toán nội bội.
 • Phạm Thư Thảo
  Phạm Thư Thảo
  Thành viên Ban kiểm soát
   -Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Louis Holdings
Hotline Hotline