SAMETEL là nhà cung cấp các giải pháp về viễn thông và điện.

Với phương châm:

” CAM KẾT – TUÂN THỦ

CHUYÊN NGHIỆP – TRÁCH NHIỆM ”

  • Chúng tôi thực hiện Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015. Việc duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống Quản lý Chất lượng là trách nhiệm của mọi thành viên trong Công ty.
  • Đảm bảo, nâng cao chất lượng sản phẩm là kim chỉ nam đi tới thành công. 
  • Tổng Giám đốc cam kết cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để duy trì Chính sách chất lượng.

Đồng Nai, ngày 11 tháng 7 năm 2018

(đã ký)

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thiện Cảnh

03sp_quality control