02 Jul

GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 14001: 2015

 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

TIÊU CHUẨN ISO 14001

ISO 14001 đặt ra các yêu cầu đối với Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS). Mục đích của tư vấn ISO 14001:2015 Hệ thống Quản lý Môi trường là nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi trường và làm nổi bật các tác động tích cực thông qua việc kiểm soát và cải tiến liên tục hệ thống EMS.

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 là giúp các công ty ở các lĩnh vực có thể bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và cải thiện các hoạt động liên quan môi trường. Cách tiếp cận để cải tiến liên tục của ISO 14001:2015 cũng tương tự các tiêu chuẩn khác như ISO 9001, nhưng nó tập trung vào các khía cạnh môi trường và tác động của chúng đối với doanh nghiệp.

Trong tháng 6/2019, Công ty Cổ Phần SAMETEL đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho hệ thống quản lý môi trường.

Phạm vi chứng nhận hoạt động bao gồm:  Sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện, viễn thông, cơ khí, trần nhôm và điện năng lượng mặt trời.

Việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường có thể giúp nâng cao chất lượng của công ty, giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn và tạo nên một môi trường kinh doanh thân thiện với khách hàng mới cũng như khách hàng hiện tại.