fbpx
08 Dec, 2018

CÁP QUANG CHÔN TRỰC TIẾP PHI KIM LOẠI (DBNM)

by

Thông số kỹ thuật Tiêu chuẩn Số sợi quang 2 – 288 sợi quang Phần tử

Read More
08 Dec, 2018

CÁP QUANG CHÔN TRỰC TIẾP (DB)

by

Thông số kỹ thuật Tiêu chuẩn Số sợi quang 2 – 288 sợi quang Phần tử

Read More
08 Dec, 2018

CÁP QUANG TRUY NHẬP LUỒN ỐNG (DAC)

by

    Thông số kỹ thuật Tiêu chuẩn Số sợi quang 2 – 12 sợi quang

Read More
08 Dec, 2018

CÁP QUANG LUỒN ỐNG, CÓ LỚP CHỐNG ẨM (DUMB)

by

  Thông số kỹ thuật Tiêu chuẩn Số sợi quang 2 – 288 sợi quang Phần

Read More
08 Dec, 2018

CÁP QUANG LUỒN CỐNG (DU)

by

Thông số kỹ thuật Tiêu chuẩn Số sợi quang 2 – 288 sợi quang Phần tử

Read More
08 Dec, 2018

CÁP QUANG TREO PHI KIM LOẠI (ADSS)

by

  Thông số kỹ thuật Tiêu chuẩn Số sợi quang 2 – 144 sợi quang Phần

Read More
29 Sep, 2017

CÁP TREO HÌNH SỐ 8

by

Thông số kỹ thuật Tiêu chuẩn Số sợi quang 2 – 192 sợi quang Phần tử

Read More
HOTLINE
icons8-exercise-96 challenges-icon