Năng lực

1. NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Với cam kết lâu dài và bền vững, đồng thời đặt an toàn thi công lên hàng đầu, SAMETEL luôn chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ thi công các công trình.

nang luc

 

nang luc

 

nang luc

2. NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Tổng số CB – CNV đến hết 12/2019: 254 người, Tỷ lệ cán bộ trong ngành có kinh nghiệm cao trên 03 năm: 56%

 

nang luc nang luc

Trong đó các đội ngũ chức năng có đầy đủ chứng chỉ năng lực chuyên môn cần thiết:

nang luc

3. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Với bề dày tích lũy qua nhiều năm hoạt động, cùng với cam kết hỗ trợ tín dụng từ những ngân hàng uy tín, SAMETEL tự tin với nguồn tài chính dôì dào, có thể thực hiện bất cứ các công trình nào.
Là công ty Cổ phần được niêm yết trên sàn chứng khoán HNX với mã cổ phiếu: SMT, SAMETEL minh bạch mọi hoạt động tài chính của công ty,

nang luc


Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh

nang luc

 


 

Hotline Hotline