Nghị Quyết Và Quyết Định HĐQT

  1. Nghị quyết HĐQTp hiên thứ 40 về việc thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 17:03 27/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 24/08/2022
  2. 10:49 24/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thống nhất nhượng bán tài sản hệ thống ĐNLMT lắp đặt trên mái nhà xưởng Cty TNHH An Thiên Lý và Cty CP TMDV XD và XNK Trung Thành
  2. 14:43 12/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm phó Tổng giám đốc Nguyễn Vĩnh Tài
  2. 11:58 19/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HDQT phiên 36 về việc miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Trần Văn Dương
  2. 16:05 15/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Mai Văn Khải
  2. 13:36 12/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 06/07/2022
  2. 09:40 07/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về việc không thực hiện góp vốn thành lập Công ty CP VCOM SAMETEL và không bán thanh lý tài sản, vật tư trần nhôm
  2. 17:41 26/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất bán dự án NLMT Angimex và thế chấp hệ NLMT tại nhà máy cho ngân hàng
  2. 17:38 26/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT thông qua về việc xác định vai trò của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 Ngày 08/04/2022
  2. 12:42 08/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng - Huỳnh Thị Kim Oanh và Bổ nhiệm nhân sự Phụ trách kế toán - Lư Tấn Sang
  2. 15:15 04/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 31/03/2022
  2. 11:12 31/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngày 29/03/2022
  2. 10:29 29/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 07/03/2022
  2. 14:23 07/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thay thế NQ ban hành ngày 28/01/2022)
  2. 07:48 17/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đính chính tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 15/10/2021 thông qua
  2. 07:45 17/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 08/02/2022
  2. 08:16 09/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  2. 10:14 08/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  2. 10:13 28/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanh ngành Solar - Ông Nguyễn Vĩnh Tài
  2. 13:45 07/12/2021
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline