Nghị Quyết Và Quyết Định HĐQT

  1. Về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Sametel Sản Xuất
  2. 16:53 08/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc - Bà Phạm Thị Tú.
  2. 16:45 21/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Sametel Solar 1 và Công ty TNHH MTV Sametel Solar 2.
  2. 16:00 13/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
  2. 16:07 05/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. QĐ Miễn nhiệm PTGĐ đối với bà Trần Thị Mai từ 01/02/2023
  2. 16:43 01/02/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
  2. 15:28 04/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. QĐ Miễn nhiệm và Bổ nhiệm TGĐ mới từ ngày 3/1/2023
  2. 11:26 27/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định HĐQT v/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phụ trách kế toán
  2. 06:23 24/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT 73/2022/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2022
  2. 16:20 14/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Kinh doanh - Bà Phạm Thị Tú
  2. 12:40 05/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQTp hiên thứ 40 về việc thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 17:03 27/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 24/08/2022
  2. 10:49 24/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thống nhất nhượng bán tài sản hệ thống ĐNLMT lắp đặt trên mái nhà xưởng Cty TNHH An Thiên Lý và Cty CP TMDV XD và XNK Trung Thành
  2. 14:43 12/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm phó Tổng giám đốc Nguyễn Vĩnh Tài
  2. 11:58 19/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HDQT phiên 36 về việc miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Trần Văn Dương
  2. 16:05 15/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Mai Văn Khải
  2. 13:36 12/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 06/07/2022
  2. 09:40 07/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về việc không thực hiện góp vốn thành lập Công ty CP VCOM SAMETEL và không bán thanh lý tài sản, vật tư trần nhôm
  2. 17:41 26/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất bán dự án NLMT Angimex và thế chấp hệ NLMT tại nhà máy cho ngân hàng
  2. 17:38 26/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT thông qua về việc xác định vai trò của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 Ngày 08/04/2022
  2. 12:42 08/04/2022
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline