Trách Nhiệm Xã Hội

moi truong lam viec

Môi Trường Làm Việc

Chúng tôi xem công ty như một xã hội thu nhỏ và trách nhiệm xã hội được thực hiện trước nhất với xã hội thu nhỏ đó. Chúng tôi quan niệm rằng chỉ khi người lao động được chăm sóc tốt, tinh thần làm việc thoải mái thì chất lượng sản phẩm đầu ra mới được đảm bảo. Không chỉ bán sản phẩm đơn thuần, những kết quả Sametel làm ra đã bao gồm trong đó nụ cười của chính những con người trong công ty.

Bên cạnh việc đảm bảo những lợi ích về bảo hiểm, y tế, các nhân viên được đảm bảo một môi trường làm việc sạch sẽ và vệ sinh, đặc biệt là các lao động nữ. Các hoạt động lễ hội thường niên, các chuyến du lịch mùa hè, các cuộc thi đua cải tiến sản xuất… được tổ chức thường xuyên để đảm bảo tinh thần làm việc và sự gắn bó của nhân viên đối với công ty.

Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường

Hoạt động của nhà máy không tạo ra khí thải độc hại đối với môi trường hay chất thải chảy tràn tự nhiên. Đối với các vật liệu sản xuất thừa, công ty có lịch xử lý và thuê đơn vị xử lý chuyên ngành tiêu hủy hoặc tái chế.

Cam kết bảo vệ môi trường cũng được đưa vào chính sách chung của công ty. Không chỉ ở nhà máy, mỗi thành viên của Sametel đều quan tâm đến việc gìn giữ môi trường ngay cả khi ra khỏi phạm vi công ty về với sinh hoạt đời thường.

SAMETEL ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ, lụt và tham gia xây dựng Nhà tình nghĩa tại tỉnh Trà Vinh.

Nhằm chia sẻ khó khăn của đồng bào Miền Trung bị lũ lụt, SAMETEL đã ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh (thông qua Viễn thông Hà Tĩnh) số tiền: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). Đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi của UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và Báo Đầu tư Chứng khoán về chương trình từ thiện “Tuần lễ hướng về đồng bào lũ lụt ở Miền Trung” SAMETEL đã ủng hộ chương trình: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Ngoài ra, thông qua Viễn thông Trà Vinh và Huyện ủy Càng Long; SAMETEL còn hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa tại huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh, giá trị 25.000.000 đồng/01 căn với tổng số tiền: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). Bước đầu đã chuyển tiền xây dựng 01 căn, trong dịp 22/12/2010 sẽ ủng hộ xây dựng tiếp căn thứ hai.

Mặc dù mới thành lập được hơn 3 năm, nhưng SAMETEL đã thường xuyên ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ quỹ vì người nghèo và các gia đình chính sách,…
cam ket bao ve moi truong
Hotline Hotline