Tầm nhin – Sứ Mệnh – Giá trị cốt lõi

tam nhin

Tầm Nhìn

SAMETEL là nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam các giải pháp cho ngành Điện và Viễn thông, Hệ thống điện mặt trời, Trần nhôm và Lam nhôm chắn nắng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đội ngũ chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Sứ Mệnh

Phụng sự xã hội, Trước hết là phục sự khách hàng, là mục đích cao nhất trong mọi hoạt động; Chúng tôi mang lại sự giàu có và niềm tin cho nhà đầu tư, thu nhập cao và hạnh phúc cho người lao động là lợi ích cho các bên liên quan.
su menh

Giá Trị Cốt Lõi

Giá Trị Cốt Lõi
Hotline Hotline