2006


công ty Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường (Công ty Cổ phần SAMETEL) được thành lập ngày 20/10/2006 với số vốn ban đầu là 25.000.000.000 VNĐ. Sau nhiều năm phát triển, vốn điều lệ hiện nay là 54.674.320.000 VNĐ.

Công ty đã thiết lập cơ sở sản xuất mới rộng 13.000 m2 tại KCN Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam.

Hotline Hotline