Dây Thuê Bao Quang

CÁP ỐNG ĐỆM BỌC CHẶT

Thông tin:

Mã sản phẩm: 
  • OFP77DIM Cáp ống đệm bọc chặt 3.0mm
  • OFQ77D4G Cáp ống đệm bọc chặt 2.0mm

Mô tả:

 

Báo giá sản phẩm

  • capcha
Stt Mã sản phẩm Đường kính (mm) Trọng lượng (kg/km) Bán kính uốn cong nhỏ nhất. Bền kéo (N) Nhiệt độ
Khi lắp đặt Sau khi lắp đặt Khi lắp đặt Sau khi lắp đặt Lưu giữ Làm việc
1 OFQ77D4G 2.0 ± 0.1 4.4±0.5 20D 10D 60 30 -30 đến +70 -20 đến +70
2 OFP77DIM 3.0 ± 0.1 7.5±0.5 20D 10D 60 30 -30 đến +70 -20 đến +70
Hotline Hotline