Môi Trường Làm Việc

Chúng tôi xem công ty như một xã hội thu nhỏ và trách nhiệm xã hội được thực hiện trước nhất với xã hội thu nhỏ đó. Chúng tôi quan niệm rằng chỉ khi người lao động được chăm sóc tốt, tinh thần làm việc thoải mái thì chất lượng sản phẩm đầu ra mới được đảm bảo. Không chỉ bán sản phẩm đơn thuần, những kết quả Sametel làm ra đã bao gồm trong đó nụ cười của chính những con người trong công ty.

Bên cạnh việc đảm bảo những lợi ích về bảo hiểm, y tế, các nhân viên được đảm bảo một môi trường làm việc sạch sẽ và vệ sinh, đặc biệt là các lao động nữ. Các hoạt động lễ hội thường niên, các chuyến du lịch mùa hè, các cuộc thi đua cải tiến sản xuất… được tổ chức thường xuyên để đảm bảo tinh thần làm việc và sự gắn bó của nhân viên đối với công ty.
Hotline Hotline