Tiêu chuẩn chất lượng

Tổng Giám đốc cam kết cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để duy trì Chính sách chất lượng.

Không ngừng nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới, thử nghiệm quy trình giải pháp tốt nhất, SAMETEL tự tin cam kết về chất lượng và dịch vụ cung cấp.  Sản phẩm và dịch vụ của SAMETEL luôn tuân thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
Hệ thống quản lý chất lượng  ISO 9001:2015

tieu chuan chat luong

Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) trong thiết kế, thiết bị điều khiển, thiết bị điện, thiết bị an toàn...

tieu chuan chat luong

TCVN 7447: Hệ thống lắp đặt các thiết bị của các tòa nhà.
TCXDVN 263: Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp.
TCXDVN 394: Thiết kế lắp đặt thiết bị trong các công trình xây dựng – an toàn điện.
TCVN 319: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình CN.

Hotline Hotline