Hệ Thống Điện Mặt Trời

Công ty CP TM DV XD & XNK Trung Thành

Dự án: Công ty CP TM DV XD & XNK Trung Thành
Địa điểm lắp đặt: KCN Cầu Tràm, Cầu Tràm, Long Trạch, Cần Đước, Long An (Nhà xưởng Lô A3, A4&A5)
Chủ Đầu Tư: CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Tổng công suất: 1.127,50 kwp
cong ty cp tm dv xd   xnk trung thanh
cong ty cp tm dv xd   xnk trung thanhcong ty cp tm dv xd   xnk trung thanhcong ty cp tm dv xd   xnk trung thanhcong ty cp tm dv xd   xnk trung thanhcong ty cp tm dv xd   xnk trung thanhcong ty cp tm dv xd   xnk trung thanh

 
Hotline Hotline