Hệ Thống Điện Mặt Trời

Công Ty TNHH Một Thành Viên Q N L

Dự án: Công Ty TNHH Một Thành Viên Q N L
Địa điểm lắp đặt: Đường N2, KCN An Nghiệp, An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng 
Chủ Đầu Tư: Công Ty TNHH Một Thành Viên Q N L
Tổng công suất: 999,99 kwp
cong ty tnhh mot thanh vien q n lcong ty tnhh mot thanh vien q n lcong ty tnhh mot thanh vien q n lcong ty tnhh mot thanh vien q n lcong ty tnhh mot thanh vien q n l
Hotline Hotline