Hệ Thống Điện Mặt Trời

TÒA NHÀ ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Dự án: TÒA NHÀ ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, P. 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Công suất: 300 kWp
toa nha dai hoc tra vinh
Hotline Hotline