Hệ Thống Điện Mặt Trời

CTY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TÀI KIM ANH

Dự án: CTY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TÀI KIM ANH
Địa điểm lắp đặt: Lô N, KCN An Nghiệp, X. An Hiệp, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 
Chủ Đầu Tư: CTY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TÀI KIM ANH
Tổng công suất: 998,64 kwp
cty cp che bien thuy san tai kim anhcty cp che bien thuy san tai kim anhcty cp che bien thuy san tai kim anhcty cp che bien thuy san tai kim anhcty cp che bien thuy san tai kim anhcty cp che bien thuy san tai kim anhcty cp che bien thuy san tai kim anh
Hotline Hotline