Hệ Thống Điện Mặt Trời

CTY CP DÂY VÀ CÁP SACOM

Dự án: CTY CP DÂY VÀ CÁP SACOM
Địa điểm lắp đặt: Đường số 4, KCN Long Thành, Tam An, Long Thành, Đồng Nai
Chủ đầu tư: Cty CP Dây và Cáp SACOM
Tổng công suất là 2.487,60 Kwp
cty cp day va cap sacomcty cp day va cap sacomcty cp day va cap sacomcty cp day va cap sacomcty cp day va cap sacom
Hotline Hotline