Dây Thuê Bao Quang

DÂY THUÊ BAO QUANG BỌC CHẶT LSZH

Thông tin:

  • Tiêu chuẩn này bao gồm yêu cầu chung cho các loại dây thuê bao đệm chặt vỏ bảo vệ bằng nhựa LSZH, có dung lượng sợi từ 1 đến 4 sợi quang của Công ty cổ phần SAMETEL.
  • Dây thuê bao đệm chặt của Công ty cổ phần SAMETEL hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn ITU-T G.657A1, các chỉ tiêu của IEC, EIA và TCVN 8696:2011.
  • Sợi quang sử dụng trong cáp là loại sợi quang đơn mốt, hoàn toàn phù hợp với các khuyến nghị ITU-T G.657.A1 và TCVN 8696: 2011.
  • Tất cả sợi quang, lớp phủ sợi, dây treo, dây gia cường, nhựa LSZH, đều liên tục, không có mối nối, chất lượng đồng đều (không gồ ghề, rỗ xốp, chứa bong bóng khí, bị chia tách, có vết phồng rộp, khuyết và vón cục, …).

Mô tả:

KÝ HIỆU DÂY:
  • Dây thuê bao đệm chặt 1FO LSZH, Ký hiệu FTTx-Sq G.657.A1-1FO LSZH
  • Dây thuê bao đệm chặt 2FO LSZH, Ký hiệu FTTx-Sq G.657.A1-2FO LSZH
  • Dây thuê bao đệm chặt 4FO LSZH, Ký hiệu FTTx-Sq G.657.A1-4FO LSZH

Báo giá sản phẩm

  • capcha
Hotline Hotline