Hội Đồng Quản Trị

 • Nguyễn Đông Hưng
  Ông Nguyễn Đông Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Huy
  Ông Nguyễn Ngọc Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
   
 • Nguyễn Thiện Cảnh
  Ông Nguyễn Thiện Cảnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
  • Từ 1985 – 1990: Công tác lại Ủy Ban Vật Giá tỉnh Đồng Nai
  • Từ 1990 – 1992: Công tác tại Công ty Tín Nghĩa Đồng Nai
  • Từ 1992-2000: Công tác Công ty Cổ phần SACOM
  • Từ T.06/2000 - T09/2006: Giám đốc Xí nghiệp Vật liệu viễn thông – Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SACOM) – Tiền thân của Công ty CP SAMETEL.
  • Từ T.10/2006 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SAMETEL
 • Trần Thùy Linh
  Trần Thùy Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
   
 • Đỗ Tự Cường
  Ông Đỗ Tự Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
Hotline Hotline