Hội Đồng Quản Trị

 • Nguyễn Lê Văn
  Ông Nguyễn Lê Văn
  Thành viên Hội đồng quản trị
  • Từ 2005 đến 2007 Nhân viên Kiểm toán Công ty Kiểm toán DTL 
  • Từ 2007 đến 2009 Phó Phòng phân tích đầu tư Công ty CP Đầu tư Sao Việt 
  • Từ 2009 đên 2010 Trưởng Phòng tư vấn TCDN Công ty CP Chứng Khoán Gia Quyền 
  • Từ 2010 đến nay Giám đốc tư vấn TCDN Công ty CP Chứng khoán Beta 
  • Hiện tại làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CIC39 
  • Hiện tại làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
  • Hiện tại làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sametel
  • Hiện tại làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings 
 • Nguyễn Mai Long
  Ông Nguyễn Mai Long
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Từ 2005 - 2006 : Cán bộ Bộ Công thương.
  • Từ 2006 - 2008 : Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long, Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam.
  • Từ 2008 - 2020 : Phó Chánh Văn Phòng, Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Tài chính Tiêu dùng, Giám đốc Trung tâm Fintech, CEO Easy Credit (thương hiệu tài chính tiêu dùng của EVNFinance) Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
  • Từ 2020 : Tổng giám đốc công ty cổ phần ABC Toàn Cầu; Chuyên gia Tư vấn quốc gia của tập đoàn Oriente Hồng Kông.
  • Từ T10/2021 : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Louis Holdings; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sametel.
 • Hồ Đăng Dân
  Ông Hồ Đăng Dân
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Từ 2004 - 2011 : Chuyên viên, Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị Công ty Viễn thông tỉnh An Giang (VNPT An Giang).
  • Từ 2011 - 2013 : Chuyên viên Phòng Hành chính Quản trị Ngân hàng SHB Chi nhánh tỉnh An Giang.
  • Từ 2013 - 2016 : Phó Trưởng Phòng Phụ trách Hành chính Quản trị Ngân hàng SHB Chi nhánh tỉnh Long An.
  • Từ 2016 - 2021 : Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng kiểm toán nội bộ, Thành viên Ủy ban kiểm toán Ngân hàng SHB Lào.
  • Từ 2021 đến nay : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang; TV.HĐQT Công ty Cổ phần Sametel.
 • Ngô Thục Vũ
  Ông Ngô Thục Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
  • Từ 2007 - 2009: Chuyên viên nghiên cứu và phân tích Công ty CP Chứng khoán KimEng.
  • Từ 2009 - 2013: Trưởng Bộ phận Đầu tư Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.
  • Từ 2013 - 2015: Phó Trưởng Phòng kinh doanh Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài Chính cổ phần Điện lực.
  • Từ 2015 - 2019: Trưởng Phòng kinh doanh Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài Chính cổ phần Điện lực.
  • Từ 2019 - 2021: Phó Giám Đốc phụ trách Chi nhánh TP.HCM Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.
 • Nguyễn Thiện Cảnh
  Ông Nguyễn Thiện Cảnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
  • Từ 1985 – 1990: Công tác lại Ủy Ban Vật Giá tỉnh Đồng Nai
  • Từ 1990 – 1992: Công tác tại Công ty Tín Nghĩa Đồng Nai
  • Từ 1992-2000: Công tác Công ty Cổ phần SACOM
  • Từ T.06/2000 - T09/2006: Giám đốc Xí nghiệp Vật liệu viễn thông – Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SACOM) – Tiền thân của Công ty CP SAMETEL.
  • Từ T.10/2006 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SAMETEL
Hotline Hotline